Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rybníček
Obec Rybníček

Základní údaje o obci

Základní informace

Statut: Obec

ZUJ: 553972

IČ: 488 38 756

Obec s rozšířenou působností: ne

Obec s pověřeným obecním úřadem: ne

Kraj: Jihomoravský

Počet obyvatel: 284

Katastrální plocha: 211ha

Nadmořská výška: 236 m.n.m.

Statistika

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 553972  -  Rybníček

Sčítání lidu, domů a bytů 2001

Doprava (údaje roku 2004)

Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1

Druhy pozemků (údaje roku 2004)

Celková výměra pozemku (ha) 210.9915

Orná půda (ha)184.6644

Chmelnice (ha) 0.0000

Vinice (ha) 0.0000

Zahrady (ha) 5.0215

Ovocné sady (ha) 0.3454

Trvalé trávní porosty (ha) 3.2103

Zemědělská půda (ha) 193.2416

Lesní půda (ha) 0.6138

Vodní plochy (ha) 3.2507

Zastavěné plochy (ha) 4.7848

Ostatní plochy (ha) 9.1006

Hospodářská činnost (údaje roku 2004)

Počet podnikatelských subjektů celkem 42

Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 4

Průmysl - počet podnikatelských subjektů 6

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 9

Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 0

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 6

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 9

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1

Školství a zdravotnictví - počet subjektů 2

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 5

Státní organizace - počet subjektů 0

Akciové společnosti - počet subjektů 0

Obchodní společnosti - počet subjektů 0

Družstevní organizace - počet subjektů 0

Peněžní organizace - počet subjektů 0

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 29

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 4

Svobodná povolání - počet subjektů 3

Ostatní právní formy - počet subjektů 6

Kultura (údaje roku 2004)

Veřejná knihovna vč. poboček 0

Obecná charakteristika (údaje roku 2004)

První písemná zpráva (rok) 1388

Nadmořská výška (m n.m.) 236

Katastrální plocha (ha) 211

Počet katastrů 1

Počet územně technických jednotek 1

Počet částí obce 1

Obyvatelstvo (údaje roku 2004)

Živě narození celkem 1

Muži (z narození celkem) 0

Ženy (z narození celkem) 1

Zemřelí celkem 3

Muži (ze zemřelí celkem) 2

Ženy (ze zemřelí celkem) 1

Přirozený přírůstek celkem -2

Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -2

Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0

Přistěhovalí celkem 9

Muži (z přistěhovalí celkem) 3

Ženy (z přistěhovalí celkem) 6

Vystěhovalí celkem 8

Muži (z vystěhovalí celkem) 4

Ženy (z vystěhovalí celkem) 4

Saldo migrace celkem 1

Muži (ze salda migrace celkem) -1

Ženy (ze salda migrace celkem) 2

Přírůstek/úbytek celkem -1

Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -3

Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 2

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 284

Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12 137

Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12 147

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 50

Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 102

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 94

Střední stav obyvatel (k 1.7.) 290

Muži (ze středního stavu obyv. (k 1.7.) 139

Ženy (ze středního stavu obyv. (k 1.7.)151

Sport (údaje roku 2004)

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1

Technická vybavenost (údaje roku 2004)

Poštovní směrovací číslo 68201

Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1

Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1

Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1

Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1

Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1

Zajímavé informace

Snadný přístupu k informacím
z našeho obsahu.

Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Facebook

Rychlý kontakt

Obec Rybníček